SINTARA

Sintetizarea, aducția și reutilizarea apei prin tehnologii sustenabile


sintara eu logos

 

Comunicat de presa
16/09/2020

 

TERASEYA SRL (former FRONTIER CONECT SRL) cu sediul în Timișoara, Str. Alexandru Jebeleanu nr. 9 derulează începând cu 19.06.2020 proiectul intitulat ”SINTARA – Sintetizarea, aducția și reutilizarea apei prin tehnologii sustenabile”, cod SMIS 129970, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 46/221-ap2/19.06.2020 încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Valoarea totală a proiectului este 6.566.786,85 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 4.138.832,45 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 730.382,17 lei și valoarea co-finanţării eligibile a beneficiarului de 1.697.572,23 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității FRONTIER CONECT SRL prin dezvoltarea unui produs TIC inovativ bazat pe activități de cercetare-dezvoltare-inovare realizate în cadrul clusterului TIC al regiunii Vest destinat întreținerii spațiilor verzi urbane.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

-Dezvoltarea unei tehnologii pentru managementul sustenabil al apei bazat pe echipamente hardware si algoritmi software inteligenți pentru reglare sistem si control la distanta

-Îmbunătățirea cooperării între membrii asociației ”Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor – Regiunea Vest România” în vederea dezvoltării unui produs inovativ bazat activități de cercetare-dezvoltare-inovare

-Validarea tehnologiei și realizarea primei versiuni comerciale a produsului SINTARA destinat sintetizării, aducției și reutilizării apei necesare pentru întreținerea spațiilor verzi urbane.

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

– dezvoltarea versiunii comerciale a produsului SINTARA ce constă dintr-un sistem integrat de întreținere inteligentă a spațiilor verzi folosind dispozitive inteligente cu rețele de senzori și preluare imagini, achiziționate în timp real și stocate într-o bază tip Bigdata;

– o campanie de promovare a produsului;

– 2 articole publicate și 2 participări la conferințe internaționale cu prezentarea rezultatelor proiectului;

– o sesiune de instruire a personalului căruia îi este destinată aplicația și o sesiune de instruire a personalului care va asigura mentenata produslui.

Proiectul se implementează la sediul FRONTIER CONECT SRL pe o perioadă de 24 luni, data de început este 19.06.2020 iar data de final este 18.06.2022.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact:

Mircea OAIDA – manager de proiect

Tel: 0751091361, Email: mircea.oaida@frontierconnect.me

www.teraseya.com