negations essays in critical theory pdf995 descriptive writing landscape examples personhood abortion essay papers definir niveau de langue sur cv essay on greek religion civil rights movement essay with works cited

SINTARA

Sintetizarea, aducția și reutilizarea apei prin tehnologii sustenabile

sintara eu logos 1

Comunicat de presă

16/09/2020

Lansarea proiectului ”SINTARA – Sintetizarea, aducția și reutilizarea apei prin tehnologii sustenabile”

 

TERASEYA SRL (former FRONTIER CONECT SRL) cu sediul în Timișoara, Str. Alexandru Jebeleanu nr. 9 derulează începând cu 19.06.2020 proiectul intitulat ”SINTARA – Sintetizarea, aducția și reutilizarea apei prin tehnologii sustenabile”, cod SMIS 129970, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 46/221-ap2/19.06.2020 încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Valoarea totală a proiectului este 6.566.786,85 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 4.138.832,45 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 730.382,17 lei și valoarea co-finanţării eligibile a beneficiarului de 1.697.572,23 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității FRONTIER CONECT SRL prin dezvoltarea unui produs TIC inovativ bazat pe activități de cercetare-dezvoltare-inovare realizate în cadrul clusterului TIC al regiunii Vest destinat întreținerii spațiilor verzi urbane.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

-Dezvoltarea unei tehnologii pentru managementul sustenabil al apei bazat pe echipamente hardware si algoritmi software inteligenți pentru reglare sistem si control la distanta

-Îmbunătățirea cooperării între membrii asociației ”Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor – Regiunea Vest România” în vederea dezvoltării unui produs inovativ bazat activități de cercetare-dezvoltare-inovare

-Validarea tehnologiei și realizarea primei versiuni comerciale a produsului SINTARA destinat sintetizării, aducției și reutilizării apei necesare pentru întreținerea spațiilor verzi urbane.

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

– dezvoltarea versiunii comerciale a produsului SINTARA ce constă dintr-un sistem integrat de întreținere inteligentă a spațiilor verzi folosind dispozitive inteligente cu rețele de senzori și preluare imagini, achiziționate în timp real și stocate într-o bază tip Bigdata;

– o campanie de promovare a produsului;

– 2 articole publicate și 2 participări la conferințe internaționale cu prezentarea rezultatelor proiectului;

– o sesiune de instruire a personalului căruia îi este destinată aplicația și o sesiune de instruire a personalului care va asigura mentenata produslui.

Proiectul se implementează la sediul FRONTIER CONECT SRL pe o perioadă de 24 luni, data de început este 19.06.2020 iar data de final este 18.06.2022.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact:

Mircea OAIDA – manager de proiect

Tel: 0751091361, Email: mircea.oaida@frontierconnect.me

www.teraseya.com

www.fonduri-ue.ro