Termeni și condiții

 

1.Părțile

Frontier Connect S.R.L. ,  înregistrată la Registrul Comerțului din România, sub numărul J35 / 1561/2015, CUI 34701160 având sediul principal în Timișoara, str. Alexandru Jebeleanu nr. 9, România, denumită în continuare: Frontier Connect și client sau potențial client, care folosește sau dorește să utilizeze serviciile Frontier Connect, denumit în continuare: Client, sunt de acord cu următoarele condiții:

2. Definiții

2.1. Acord – prezentul Acord, Acordul Frontier Connect.

2.2. Client – Clientul este persoana fizică sau juridică care folosește sau dorește să utilizeze serviciile Frontier Connect.

2.5. Datele clientului – Datele clienților sunt, printre altele, informațiile gestionate și / sau generate de Frontier Connect, în numele Clientului și stocate de Frontier Connect. Datele clienților pot consta în informații digitale, inclusiv, dar fără a se limita la date cu caracter personal, numere, text, grafică,  software sau alte informații.

2.6. Utilizator înregistrat – Utilizatorul înregistrat este Clientul care s-a înregistrat oficial pentru Frontier Connect pe site-ul teraseya.com.

2.7. Serviciul –  este produsul sau serviciul furnizat de Frontier Connect, inclusiv documentația si aplicatiile aferente acestuia.

3. Înregistrare

Pe site-ul teraseya.com, vă puteți înregistra pentru serviciile Frontier Connect. După înregistrare, Utilizatorul înregistrat rămâne înregistrat până când Utilizatorul înregistrat decide să se dezaboneze de pe site-ul web. În perioada de înregistrare, Utilizatorului înregistrat i se acordă accesul la informatii cu privire la Serviciu si/sau accesul la aplicatiile aferente acestuia, ulterior achizitionarii Serviciului .

4. Date

4.1. Date și analiză

Analiza datelor și / sau informațiile statistice generate de Serviciu se bazează pe:

1. Informațiile de utilizare pe care le primește de la teraseya.com și / sau

2. posibile informații personalizate pe care Clientul le trimite (sau sunt trimise automat) cu ajutorul teraseya.com.

Datele de la 1) și 2) pot conține, în viitor, mai multe sau mai puține elemente. Datele de la punctul 1) pot fi definite în prezent ca:

General:

•  E-mail

• Adresa IP

Dispozitiv:

• Marca

• Producător

• Model

• Wifi

• NFC

• Telefon

• Bluetooth

4.2. Datele clientului

1. Clientul păstrează în permanență proprietatea asupra datelor sale.

2. Clientul acordă Frontier Connect pentru a stoca și / sau prelucra datele sale pe serverele Frontier Connect în timpul înregistrării. Informațiile de identificare non-personale pot fi stocate pe serverele Frontier Connect pentru un termen nespecific, în conformitate cu Politica de confidențialitate a Frontier Connect.

3. Clientul acordă Frontier Connect dreptul de a utiliza datele sale în scopul de a furniza Serviciul și de a putea îmbunătăți Serviciul, pentru un termen nespecific.

4. Clientul este singurul responsabil pentru acuratețea, calitatea, integritatea, legalitatea, fiabilitatea și drepturile de autor asupra tuturor datelor Clientului.

5. Clientul este responsabil pentru întreținerea unei arhive sau copie de rezervă a tuturor datelor Clientului. Stocarea datelor Clientului se face in cele mai stricte condiții de siguranța.

6. Datele clienților pot fi stocate folosind furnizori de servicii terți și servere terțe.

7. Frontier Connect nu este responsabil pentru nicio pierdere de date a Clientului, indiferent dacă este cauzată de Frontier Connect sau de orice furnizor de servicii terță parte.

8. Frontier Connect nu este răspunzător sau răspunzător pentru ștergerea, corectarea, distrugerea, pierderea, încălcarea sau eșecul Serviciului în stocarea oricăror date a Clientului.

9. Frontier Connect nu va dezvălui datele Clientului, cu excepția cazului în care legea prevede acest lucru.

10. Frontier Connect poate accesa datele Clientului pentru a răspunde la probleme de Serviciu sau tehnice cu Serviciul sau pentru a vizualiza și utiliza datele Clientului, fără drepturi, pentru a furniza și îmbunătăți Serviciul.

11. Frontier Connect își rezervă dreptul de a stabili o cantitate maximă de memorie sau alt spațiu de stocare  și o cantitate maximă de drepturi privind datele Clientului, pe care Clientul le poate stoca, posta sau transmite pe sau prin intermediul Serviciului.

4.3. Acces

  1.  În orice moment, Frontier Connect va folosi eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a se asigura că Serviciul este disponibil 24/7, cu excepția perioadelor limitate de mentenanță și reparații.
  2.  Accesul la Serviciu, viteza de conectare și calitatea pot varia. Accesul la Serviciu poate fi supus indisponibilității pentru o varietate de factori în afara controlului Frontier Connect, care sunt considerați ca fiind de forță majoră. Forța majoră include infrastructura IT internă și conexiunea la Internet a Clientului, o interdicție sau cenzură de internet sau site-uri web controlate de guvern, crizele de urgență, defecțiuni ale serviciilor terților, probleme de transmisie, probleme de echipament / rețea sau limitări și interferențe ale semnalului sau puterea semnalului.
  3.  Frontier Connect nu este responsabil pentru pierderea accesului sau acces restricționat la Serviciu și nici nu este responsabil dacă accesul la Serviciu nu este posibil din cauza forței majore sau a unei forme de supraîncărcare, întreținere tehnică (de exemplu, copii de rezervă, software upgrade), defectare hardware și / sau bug-uri.
  4. Clientul va folosi toate eforturile rezonabile pentru a împiedica orice acces neautorizat sau Serviciu neautorizat și, în caz de acces sau utilizare neautorizată, va notifica prompt Frontier Connect.

4.4. Stocarea si revizuirea datelor

1. Frontier Connect își rezervă dreptul de a monitoriza, revizui, reține și / sau dezvălui orice informații necesare pentru a satisface cerințele legale, reglementare, procese legale sau solicitari guvernamentale.

2. Frontier Connect va păstra datele personale de înregistrare ale Clientului până când Clientul alege să șteargă contul sau solicita acest lucru.

3. După ce Clientul a șters contul, Frontier Connect poate șterge toate datele Clienților fără notificare prealabilă.

4. Important! Datele șterse nu pot fi recuperate!

5. Frontier Connect își rezervă dreptul, direct sau prin intermediul unei terțe părți, să înregistreze numele și adresa Clientului (companiei), adresa de e-mail (compania), locația, detalii privind TVA.

4.5. Cookies

Pentru buna funcționare a site-ului web si a Serviciului, vor fi utilizate cookie-uri. Clientul recunoaște și acceptă utilizarea cookie-urilor. Pentru detalii despre utilizarea cookie-urilor, consultați politica de confidențialitate pe teraseya.com.

4.6. Utilizare adecvată

Clientul este de acord să respecte toate legile și reglementările aplicabile în legătură cu utilizarea Serviciului si a site-ului web. Clientul sau orice persoană care utilizează Înregistrarea Clientului, acceptă în plus să nu se angajeze în niciuna dintre următoarele activități:

• folosirea Serviciului în orice mod care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele Serviciul, Frontier Connect sau orice proprietate terță parte;

• colectarea, stocarea sau utilizarea informațiilor despre alții în scopul trimiterii de comunicații nesolicitate sau neautorizate;

• obținerea accesului neautorizat la oricare dintre serverele Frontier Connect, alți clienți sau alte sisteme sau rețele de calculator;

• defăimarea, abuzul, hărțuirea, amenințarea sau încălcarea drepturilor legale ale altora;

• să publice, să distribuie sau să difuzeze orice materiale sau informații necorespunzătoare, profane, defăimătoare, obscene, indecente sau ilegale;

• modificarea conținutului documentatiei realizate de Frontier Connect sub orice formă;

• încalce drepturile de proprietate intelectuală.

4.7. Conținut specific al utilizatorului

Orice conținut specificat de utilizator nu va fi imoral, ilegal sau defăimător și nu va conține limbaj sau imagini obscene sau orice alt tip de profanare și nu va încălca nici o lege locală sau străină, inclusiv legile privind proprietatea intelectuală. Clientul va fi răspunzător pentru aceste acte și va despăgubi Frontier Connect împotriva oricăror cereri care rezultă din aceasta.

5. Servicii, Produse și Software

5.1. Preț

1. Toate informațiile actuale despre prețurile produselor si serviciilor Frontier Connect pot fi găsite pe teraseya.com. Pentru oferte personalizate, puteți contacta office@frontierconnect.me.

5.2. Plată

Plata se va face prin intermediul furnizorului nostru de plăți, la achizitionarea oricarui produs sau serviciu oferit de Frontier Connect.

5.3. Restricţii

1. Clientul nu poate copia, modifica, fuziona, însuși, distribui, vinde, închiria, împrumuta, crea opere derivate ale Frontier Connect  sau exploata Serviciul în întregime sau parțial.

2. Clientul nu va încerca sau nu va permite altor persoane prin acordul său să încerce să obțină informații de la sau despre Serviciul sau produsele furnizate de Frontier Connect  prin dezasamblare, decodare, decriptare, inginerie inversă sau orice alt mijloc.

5.4. Proprietate intelectuală

1. Clientul recunoaște că Serviciul si produsele furnizate de Frontier Connect, inclusiv toate drepturile de autor asociate, brevete, mărci comerciale, secrete comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală și drepturi de proprietate, înregistrate sau neînregistrate, sunt și vor fi proprietatea exclusivă a Frontier Connect și / sau a licențiatorilor săi.

2. Clientul nu poate distribui, revinde sau partaja Serviciul integral sau parțial fără acordul scris al Frontier Connect.

3. Frontier Connect poate folosi marca comercială și / sau numele comercial al Clientului în scopuri promoționale pe site-uri web și / sau tipărire, cu excepția cazului în care în mod explicit s-a convenit altfel.

4. Toate mărcile conținute în Serviciul sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Frontier Connect, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

5.5. Software terț

1. Clientul recunoaște că operarea Serviciului poate necesita utilizarea anumitor programe terțe (de exemplu, aplicații, sisteme de operare, software pentru browser, servere) sau alte programe software ale Frontier Connect.

6. Încetarea și rambursările

6.1. Încetarea

1. Clientul se poate înregistra în orice moment fără taxe administrative. Anularea înregistrării va încheia furnizarea de informatii privind Serviciul sau aplicațiile acestuia.

2. În cazul în care Clientul abuzează de  Serviciul sau în cazul unei abateri grave, Frontier Connect își rezervă dreptul de a întrerupe Acordul și înregistrarea Utilizatorului și de a refuza accesul și utilizarea acestui Serviciu.

3. Orice taxe rămase  neplătite, inclusiv dobânda legală și alte sume pe care Clientul le-a acumulat înainte de data efectivă a încetării folosirii aplicatiilor aferente Serviciului, vor fi plătite catre Frontier Connect și vor rămâne sold restant după încheiere contractului.

4. Încetarea prezentului acord anulează și revocă toate drepturile acordate sau acumulate de către Client pentru a accesa și utiliza Serviciul.

5. Frontier Connect poate rezilia prezentul Acord dacă Clientul nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile sale sau încalcă prezentul Acord și nu reușește să remedieze defectarea sau încălcarea după notificarea scrisă.

6. În cazul rezilierii pentru neplată, Frontier Connect poate dezactiva accesul Clientului și utilizarea Serviciului până când Frontier Connect înregistrează plata integrală.

7. Încetarea prezentului acord nu va limita niciuna dintre părți de la niciun fel de remediere sau drepturi.

8. Următoarele dispoziții ale prezentului acord vor rămâne active în urma  rezilieri prezentului acord.

6.2. rambursări

  1. Frontier Connect menține  politica nerambursării. Înainte de orice achizitie, Clientul trebuie să se asigure întotdeauna că Serviciul se efectuează în conformitate cu sarcinile necesare.

7. Raspundere

1. În niciun caz, Frontier Connect nu va fi răspunzător in fața clientului pentru pierderea profitului, pierderea veniturilor, pierderea economiilor, pierderea dreptului de utilizare, pierderea sau coruperea datelor sau pentru orice daune indirecte, incidentale, speciale, exemplificative, punitive, indiferent dacă în temeiul infracțiunilor, al contractului sau al altor situații, chiar dacă Frontier Connect a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune.

2. Clientul poartă exclusiv răspunderea completă  pentru utilizarea și încrederea sa în Serviciu, chiar dacă acestea ar produce informații incorecte sau rezultate eronate.

3. Frontier Connect nu este răspunzător în cazul în care este împiedicat sau întârziat să își îndeplinească obligațiile în temeiul prezentului acord sau să își desfășoare activitatea, prin acte, evenimente, omisiuni sau accidente în afara controlului său rezonabil, inclusiv, fără limitare, greve, blocaje  sau alte dispute industriale, eșecul software  sau serviciu de utilitate, rețea de transport sau telecomunicații, forță majoră, război, revolte, agitație civilă, daune, respectarea oricărei legi sau ordine guvernamentală, accident, defalcarea instalațiilor sau utilajelor, incendiu, inundații, furtună sau implicit ale furnizorilor sau subcontractorilor, cu condiția ca Clientul să fie notificat despre un astfel de eveniment și despre durata preconizată a acestuia.

8. Serviciu și asistență

8.1. Serviciu și asistență

1. În timpul înregistrării, suportul este inclus fără costuri suplimentare pentru Client.

2. Frontier Connect va face eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a pune la dispoziție Serviciul 24 ore pe zi, șapte zile pe săptămână, cu excepția întreținerii programate sau neprogramate.

4. Clientul poate folosi suportul tehnic, pus la dispoziție prin e-mail office@frontierconnect.me.

5. Serviciul și asistența fac obiectul unei politici de utilizare echitabilă, folosind  toate resursele necesare.

6. Serviciul și asistența nu includ diagnosticul și remedierea erorilor rezultate din:

• orice utilizare incorectă sau incorectă a Serviciului,

• nerealizarea de către Client a recomandărilor privind orice soluții la erorile avizate anterior de Frontier Connect,

• utilizarea serviciului pentru orice scop pentru care nu a fost proiectat.

7. Posibile întrebări de asistență și / sau întrebări ale Clientului pot fi stocate pe sisteme terțe și pentru orice informații acesta trebuie să se adreseze la adresa de email  office@frontierconnect.me

8.2. notificări

Frontier Connect poate trimite notificări către Client, dacă este necesar.

Pentru a trimite notificări, Clientul va utiliza adresa de e-mail office@frontierconnect.me  sau adresele fizice ale Frontier Connect prevăzute in Politica de Confidențialitate.

8.3. Feedback

Frontier Connect permite Clientului să dea feedback cu privire la Serviciu, oricand acesta considera ca este necesar, acesta ajutând la îmbunătățirea Serviciului.

 Clientul recunoaște că toate informațiile, modelele, conceptele, ideile sau orice proprietate intelectuală partajată vor fi transmise către Frontier Connect fără niciun drept de a percepe foloase de orice natură din acestea. Clientul recunoaște și garantează că toate informațiile partajate sunt create și deținute de Client și nu încalcă niciun drept al oricărei alte părți.

9. Securitate și parole

1. În orice moment, Frontier Connect va face eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a păstra datele Clientului protejate. Clientul dă dreptul Frontier Connect la copierea de rezervă a datelor sale, dar Frontier Connect nu poate fi obligat să facă backup la datele Clientului și nu poate fi tras la răspundere pentru date pierdute.

2. Frontier Connect își păstrează dreptul de a menține Serviciul la un furnizor terț de servicii de internet și / sau un serviciu de găzduire terț, de încredere, în cazul în care acestea sunt supuse unor precauții de securitate, rezonabile din punct de vedere comercial pentru a împiedica accesul neautorizat la Serviciu. Frontier Connect nu este răspunzător pentru pagubele care rezultă din acces neautorizat.

3. Clientul recunoaște că, în pofida acestor precauții de securitate, utilizarea sau conexiunea la Internet oferă oportunitatea teoretică pentru terți neautorizați să obțină acces ilegal la Serviciu și / sau la Datele Clientului.

4. În orice moment, datele Clientului vor fi transmise folosind tehnologia de criptare.

5. În orice moment, Frontier Connect va face eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a asigura și a proteja toate conexiunile importante (de date). În acest sens, conexiunile (de date) vor utiliza cel puțin standardul HTTPS. Acest standard menține un nivel ridicat de securitate, dar, teoretic, încălcările de securitate pot fi posibile, de exemplu, în următoarele situații:

• erori umane în configurarea conexiunii HTTPS,

• dacă unul dintre obiective este compromis,

• autoritatea care eliberează certificate HTTPS (autoritatea de certificare) suferă o încălcare de securitate (de exemplu, hacking).

6. În ciuda utilizării de date (conexiuni) extrem de sigure, Frontier Connect nu poate și nu garantează confidențialitatea, securitatea sau autenticitatea informațiilor transmise prin Internet.

7. Clientul are opțiunea de a alege un nume de conectare și o parolă pentru fiecare Înregistrare autorizată. Aceste date de autentificare sunt strict personale și nu vor fi transmise către nimeni altcineva. Frontier Connect nu știe și nu este capabil să preia parola Clientului.

8. Clientul este de acord să notifice imediat Frontier Connect despre orice utilizare neautorizată a Înregistrării sale sau orice altă încălcare a securității.

9. Clientul este răspunzător în întregime de toate activitățile care apar în timpul înregistrării sale.

10. Frontier Connect nu este responsabil pentru niciun fel de date de conectare pierdute sau pentru orice pierdere sau pagubă cauzată de nerespectarea de către Client a acestor cerințe.

10. Diverse

1. Clientul va respecta toate legile și reglementările aplicabile în utilizarea Serviciului. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres Clientului sunt rezervate Frontier Connect.

2. Clientul recunoaște că Serviciul, inclusiv toate drepturile de autor asociate, brevete, mărci comerciale, secrete comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală și drepturi de proprietate, fie înregistrate sau neînregistrate, sunt și vor fi proprietatea exclusivă  al Frontier Connect.

3. Clientul recunoaște că Serviciul (inclusiv, de exemplu, codul sursă, algoritmi matematici, metode de procesare, proiectare, rezultate de referință sau alte măsurători legate de performanță), constituie secretele comerciale valoroase ale Frontier Connect. Clientul va deține toate informațiile confidențiale în strictă încredere și nu va dezvălui informațiile, cu excepția cazului în care informațiile sunt în domeniul public sau dacă divulgarea este obligatorie de către lege sau  tribunal.

4. În cazul în care o instanță de jurisdicție competentă declară orice termen sau dispoziție a prezentului acord nul sau neexecutabil, dispozițiile rămase rămân în vigoare.

5. Nici o modificare a prezentului acord nu este executorie dacă nu este făcută în scris și semnată de părți.

6. Clientul recunoaște că este obligat la toate prevederile prezentului acord.

7. În cazul oricărei dispute între Frontier Connect și Client, se aplică legislația română, în limba română / engleză. Judecătoria competenta de pe teritoriul  României va fi instanța unică competentă, cu excepția cazului în care o altă instanță are competență.